Αντώνης Ζαχαριουδάκης

Ανδρέας Παπανδρέου: Παραμένει σημείο αναφοράς

Ανδρέας Παπανδρέου: Παραμένει σημείο αναφοράς

"Ακαδημαϊκός , ριζοσπάστης , πνεύμα ανυπότακτο και λαμπερό , αριστερός , αγωνιστής , χαρισματικός ρήτορας"