Απόκτηση

Νέα μηχανήματα απέκτησε ο δήμος Πλατανιά

Νέα μηχανήματα απέκτησε ο δήμος Πλατανιά

Από το πρόγραμμα "Φιλόδημος ΙΙ" και από ίδιους πόρους της δημοτικής αρχής