Αστρονομία

Ενδείξεις ότι ένας μεγάλος αρχαίος ποταμός κυλούσε στον Άρη

Ενδείξεις ότι ένας μεγάλος αρχαίος ποταμός κυλούσε στον Άρη

Ο "Ρήνος" του κόκκινου πλανήτη κυλούσε για μία περίοδο τουλάχιστον 100.000 χρόνων, πριν 3,7 δισεκατομμύρια έτη.