Αστυνομική Βία

Προβολή του ντοκιμαντέρ "Αστυνομική Βία και Ψυχικό Τραύμα"

Προβολή του ντοκιμαντέρ "Αστυνομική Βία και Ψυχικό Τραύμα"

Από την Ελευθεριακή Συνδικαλιστική Ένωση (ΕΣΕ) Ρεθύμνου

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ