Αξιολόγηση

Αλλάζει το σύστημα αξιολόγησης των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων

Αλλάζει το σύστημα αξιολόγησης των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων

Τροποποιείται το σύστημα αξιολόγησης των ερευνητικών κέντρων και θεσπίζεται ειδική ρύθμιση για την αξιολόγηση των ερευνητικών ινστιτούτων, με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης από τους συναρμόδιους υπουργούς.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ