Αξιολόγηση

ΟΑΚ: Ολοκληρώθηκε και η δεύτερη αξιολόγηση για το τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER Χανίων

ΟΑΚ: Ολοκληρώθηκε και η δεύτερη αξιολόγηση για το τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER Χανίων

Έγινε δεκτό το αίτημα της πρόσθετης χρηματοδότησης

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ