Αυτοκόλλητο

Ένταση για ένα αυτοκόλλητο του ΚΚΕ

Ένταση για ένα αυτοκόλλητο του ΚΚΕ

Το αυτοκόλλητο σκίστηκε αλλά...τοποθετήθηκε νέο