Βρετανικές Εφημερίδες

Διαταράχθηκε η διανομή βρετανικών εφημερίδων λόγω δράσης της Extinction Rebellion

Διαταράχθηκε η διανομή βρετανικών εφημερίδων λόγω δράσης της Extinction Rebellion

Εκπρόσωπος της Newsprinters δήλωσε πως η εκτύπωση χρειάστηκε να μεταφερθεί σε άλλες εγκαταστάσεις.