Διαδικτυακό Συνέδριο

Η Περιφέρεια Κρήτης σε διαδικτυακό συνέδριο που οργάνωσε η Μ. Σπυράκη

Η Περιφέρεια Κρήτης σε διαδικτυακό συνέδριο που οργάνωσε η Μ. Σπυράκη

Για την πρόληψη των απορριμμάτων στον παράκτιο χώρο