Δικαστήρια

Κλειδωμένα τα Δικαστήρια ως τον έλεγχο στατικής επάρκειας

Κλειδωμένα τα Δικαστήρια ως τον έλεγχο στατικής επάρκειας

Τα Δικαστήρια για λόγους ασφαλείας κλειδώθηκαν και όλοι αποχώρησαν

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ