Δήμαρχος Ρεθύμνης

Το Ρέθυμνο στις 100 ενεργειακά φιλικές πόλεις της Ευρώπης

Το Ρέθυμνο στις 100 ενεργειακά φιλικές πόλεις της Ευρώπης

Συμμετοχή Δημάρχου Ρεθύμνης στη συνεδρίαση Πολιτικής Επιτροπής του Civitas στη Γερμανία

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ