Δήμαρχος Ρεθύμνης

Μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ατσιποπούλου συνάντησε ο Δήμαρχος Ρεθύμνης

Μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ατσιποπούλου συνάντησε ο Δήμαρχος Ρεθύμνης

Συζήτησαν για τη Δημοκρατία, το Περιβάλλον, τη λειτουργία ενός Δήμου και τα χαρακτηριστικά του ενεργού πολίτη

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ