Διπλωματία των Σεισμών

Ε, γείτονα! Μπορούμε και χωρίς σεισμούς να συνυπάρξουμε!

Ε, γείτονα! Μπορούμε και χωρίς σεισμούς να συνυπάρξουμε!

Η βιβλική καταστροφή στην Τουρκία, η βοήθεια της Ελλάδας και η ανθρώπινη κακία