Δουλειά

Καταργείται επίσημα η δουλεία στην Ελλάδα!

Καταργείται επίσημα η δουλεία στην Ελλάδα!

Ένα έγγραφο, που χαρακτηρίζεται μεγάλης ιστορικής και ανθρωπιστικής αξίας, εκδόθηκε στην Κόρινθο στις 25 Φεβρουαρίου 1825

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ