Εκτάσεις

Μπρος γκρεμός και πίσω... χάρτες για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων στην Κρήτη

Μπρος γκρεμός και πίσω... χάρτες για το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων στην Κρήτη

Η προχειρότητα δημιουργεί προβλήματα και θυμίζει άλλες εποχές!