ΕΛΚΕΘΕ

Οι ύφαλοι μπαίνουν στο μικροσκόπιο των ερευνητών του ΕΛΚΕΘΕ

Οι ύφαλοι μπαίνουν στο μικροσκόπιο των ερευνητών του ΕΛΚΕΘΕ

ASSEMBLEPlus - Δίκτυο αυτόνομων δομών παρακολούθησης υφάλων παρέχει πολύτιμα δεδομένα για την παρακολούθηση των ωκεανών, και της έγκαιρης ανίχνευσης ξενικών ειδών

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ