Επιτροπή

Σύσταση Επιτροπών Ελέγχου στα ΑΕΙ

Σύσταση Επιτροπών Ελέγχου στα ΑΕΙ

Οι ιδιότητες των μελών των Επιτροπών και η διαδικασία επιλογής τους

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ