Εξέλιξη ανθρώπου

Ο σημαντικός ρόλος που έπαιξε ο αυτισμός στην εξέλιξη του ανθρώπου

Ο σημαντικός ρόλος που έπαιξε ο αυτισμός στην εξέλιξη του ανθρώπου

"Oι περισσότεροι από εμάς αναγνωρίζουν ότι τα άτομα που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού προσφέρουν ένα σύνολο πολύτιμων δεξιοτήτων και ταλέντων - τόσο τεχνικών όσο και κοινωνικών - στον εργασιακό χώρο αλλά και πέραν αυτού"