Ευφλεκτότητα

Μεγάλος ο κίνδυνος πυρκαγιάς από τα νεκρά δασικά καύσιμα!

Μεγάλος ο κίνδυνος πυρκαγιάς από τα νεκρά δασικά καύσιμα!

Τα νεκρά φύλλα, βελόνες, κορμοί και κλαδιά διευκολύνουν την ανάφλεξη και την εξάπλωση της φωτιάς