Φαρμακευτική

Σπουδές στη Φαρμακευτική – η συναρπαστική επιστήμη του μέλλοντος

Σπουδές στη Φαρμακευτική – η συναρπαστική επιστήμη του μέλλοντος

Πρόκειται για μια επιστήμη βασισμένη στην πολυσυλλεκτικότητα της γνώσης