Φλαμίνγκο

Για πρώτη φορά γεννήθηκαν μωρά φλαμίνγκο στην Ελλάδα

Για πρώτη φορά γεννήθηκαν μωρά φλαμίνγκο στην Ελλάδα

«Η αναπαραγωγή τους είναι σπουδαίο γεγονός»