Φράγμα Βαλσαμιώτη

Μελέτη για την ενίσχυση της στεγανότητας του φράγματος Βαλσαμιώτη

Μελέτη για την ενίσχυση της στεγανότητας του φράγματος Βαλσαμιώτη

Η μελέτη κόστους 60.000 ευρώ από ιδίους πόρους του ΟΑΚ, θα διερευνήσει και θα προτείνει τις απαιτούμενες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της στεγανότητας του φράγματος

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ