Φράγμα Ποταμών

Φράγμα Ποταμών: Ξεκινά η επέκταση του κεντρικού αγωγού και των αρδευτικών δικτύων

Φράγμα Ποταμών: Ξεκινά η επέκταση του κεντρικού αγωγού και των αρδευτικών δικτύων

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 4.800.000

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ