Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου

Έδωσε τέλος στη ζωή του πέφτοντας από τη γέφυρα Ρίου -Αντιρρίου

Έδωσε τέλος στη ζωή του πέφτοντας από τη γέφυρα Ρίου -Αντιρρίου

Άφησε το αυτοκίνητό του και έπεσε στο κενό