Γεωργία Βεληβασάκη

Απόψε η παρουσίαση του βιβλίου της Γεωργίας Βεληβασάκη

Απόψε η παρουσίαση του βιβλίου της Γεωργίας Βεληβασάκη

Το περιεχόμενο του βιβλίου είναι η πρώτη ολοκληρωμένη μελέτη που εκδίδεται στην Ελλάδα για την επιτελεστική ποίηση

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ