Γιάννης Σερπετσιδάκης

Σύνταγμα και Κορωνοϊός

Σύνταγμα και Κορωνοϊός

Ειδικότερα οι νεώτεροι που δεν έχουν ζήσει τις σκληρές συνθήκες των πολέμων είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα της εφαρμογής των σκληρών περιοριστικών μέτρων