Χάνδακας

Μια μεγάλη φυσική καταστροφή ερημώνει πολλά χωριά και πόλεις της μεγαλονήσου

Μια μεγάλη φυσική καταστροφή ερημώνει πολλά χωριά και πόλεις της μεγαλονήσου

30 Σεπτεμβρίου 1856...ώρα 2.45 το πρωί!

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ