Χαριστική βιβλιοθήκη

Η Χαριστική βιβλιοθήκη …στα Παραμύθια της Δευτέρας!

Η Χαριστική βιβλιοθήκη …στα Παραμύθια της Δευτέρας!

Κάθε μέρα κι ένα βιβλίο…κάθε βράδυ κι ένα παραμύθι!