Χάρτινες αποδείξεις

 Χάρτινες αποδείξεις: Παγίδες για χιλιάδες φορολογούμενους

Χάρτινες αποδείξεις: Παγίδες για χιλιάδες φορολογούμενους

Όσοι δεν έχουν τις απαιτούμενες αποδείξεις θα πληρώσουν φόρο 22% στο ποσό των αποδείξεων που λείπουν