Χρήστης

Από τη Νέα Ζηλανδία στην Κρήτη, τα ηλεκτρονικά ίχνη της παιδικής πορνογραφίας

Από τη Νέα Ζηλανδία στην Κρήτη, τα ηλεκτρονικά ίχνη της παιδικής πορνογραφίας

Η έρευνα που ξεκίνησε η Europol οδήγησε στον υπολογιστή φοιτητή στο Ηράκλειο