Ιατρική σχολή Κρήτης

Στην Ιατρική Σχολή ο Γιώργος Σκουλάς

Στην Ιατρική Σχολή ο Γιώργος Σκουλάς

Ο Γιώργος ακολούθησε τα βήματα του πατέρα του.