ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

 ΙΝΕ/ΓΣΕΕ: Απαιτείται ο μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ: Απαιτείται ο μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας

To δελτίο οικονομικών εξελίξεων υποστηρίζει ότι τα αμέσως επόμενα τρίμηνα η ελληνική οικονομία θα βρεθεί σε μία νέα φάση ύφεσης και αντιμέτωπη με τους χρόνιους αναπτυξιακούς, μακροοικονομικούς και δημοσιονομικούς περιορισμούς της.