Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Στο Ηράκλειο το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του Ι.Α.Κ.Ε.

Στο Ηράκλειο το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του Ι.Α.Κ.Ε.

Στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ