Ιωάννης Μεταξάς

Πως φτάσαμε στην 4η Αυγούστου …

Πως φτάσαμε στην 4η Αυγούστου …

Πως αυτός ο πανέξυπνος στρατιωτικός και φανατικός βασιλικός-απέναντι στον Βενιζέλο- κατάφερε να γίνει πρωθυπουργός και αργότερα δικτάτωρ...