Καλογεράκης Ζαχαρίας

Τον πρόεδρο του Ε.Σ.Δ.Α.Κ συνάντησε ο Σ. Βαρδάκης

Τον πρόεδρο του Ε.Σ.Δ.Α.Κ συνάντησε ο Σ. Βαρδάκης

Ο κ. Καλογεράκης τον ενημέρωσε για τα έργα που εκτελούνται, για τις προτάσεις έργων που έχουν κατατεθεί, για ένταξη χρηματοδότησης, στα αρμόδια υπουργεία, καθώς και για τις ώριμες μελέτες έργων και παρεμβάσεων που έχει δρομολογήσει ο Ε.Σ.Δ.Α.Κ.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ