Κανονάκια κρότου

Διαμαρτυρίες για τα «κανονάκια κρότου»

Διαμαρτυρίες για τα «κανονάκια κρότου»

Διαμαρτύρονται οι κάτοικοι στην ευρύτερη περιοχή Βασιλειών