Καρδιολογική Κλινική

Ευχαριστούν την καρδιολογική κλινική του ΠΑΓΝΗ

Ευχαριστούν την καρδιολογική κλινική του ΠΑΓΝΗ

Ευχαριστήρια ανκοίνωση προς την καρδιολογική κλινική του ΠΑΓΝΗ, ιατρονοσηλευτικό και όχι μόνο νοσηλευτικό προσωπικό

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ