Κατάρτιση

Καταρτίζονται οι στρατολογικοί πίνακες στον Δήμο Πλατανιά

Καταρτίζονται οι στρατολογικοί πίνακες στον Δήμο Πλατανιά

Αφορά τους γεννηθέντες το 2005 της κλάσης 2026

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ