Καταθέτες

Moody's: Η νέα τάση των καταθετών λόγω πανδημίας στηρίζει τις ελληνικές τράπεζες

Moody's: Η νέα τάση των καταθετών λόγω πανδημίας στηρίζει τις ελληνικές τράπεζες

H τάση των καταθέσεων των νοικοκυριών όσον αφορά τις επιμέρους μορφές τους αντανακλά τη σταδιακή μείωση των επιτοκίων για τις νέες καταθέσεις, με το μέσο κόστος για τις τράπεζες να μειώνεται στο 0,13% τον Μάιο του 2020 από 0,58% στο τέλος του 2015