Καθαίρεση

Κίνδυνος από μεγάλη πέτρα πάνω από το δρόμο! - Εργασίες για την καθαίρεσή της

Κίνδυνος από μεγάλη πέτρα πάνω από το δρόμο! - Εργασίες για την καθαίρεσή της

Παρακαλούνται οι οδηγοί κατά τη διάρκεια των εργασιών να δείχνουν την απαραίτητη προσοχή

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ