Κάτω Σύμη

Η πυρκαγιά κινητοποίησε τις δυνάμεις Πυρόσβεσης

Η πυρκαγιά κινητοποίησε τις δυνάμεις Πυρόσβεσης

Οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή δυσχέραναν το έργο της πυρόσβεσης