Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

Τα αδειοδοτημένα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης στο Ρέθυμνο

Τα αδειοδοτημένα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης στο Ρέθυμνο

Εναι απαραίτητο οι γονείς να γνωρίζουν ότι τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, που πρόκειται να στείλουν τα παιδιά τους, διαθέτουν Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ