Κέντρα Υποδοχής

Ενενήντα αιτούντες άσυλο αναχώρησαν σήμερα για τη Γερμανία

Ενενήντα αιτούντες άσυλο αναχώρησαν σήμερα για τη Γερμανία

Η πρώτη αντίστοιχη αναχώρηση ομάδας περισσοτέρων από 80 αιτούντων άσυλο είχε πραγματοποιηθεί την προηγούμενη Παρασκευή 24 Ιουλίου.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ