Κέντρο Δία Βίου Μάθησης

Μαθήματα Πρώτων Βοηθειών στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δ. Μινώα Πεδιάδας

Μαθήματα Πρώτων Βοηθειών στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δ. Μινώα Πεδιάδας

Από πλευράς Δήμου έχει ληφθεί μέριμνα για την τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής και των οδηγιών του Ε.Ο.Δ.Υ.