Κοπτική Ορθόδοξη Εκκλησία

Κλειστούς κρατάνε οι Κόπτες τους ναούς τους στο Κάιρο και την Αλεξάνδρεια

Κλειστούς κρατάνε οι Κόπτες τους ναούς τους στο Κάιρο και την Αλεξάνδρεια

Οι χριστιανοί της Αιγύπτου αποτελούν περίπου το 12% του πληθυσμού των 100 εκατομμυρίων της χώρας, με τη συντριπτική πλειονότητα των χριστιανών στην Αίγυπτο να ανήκουν στην Κοπτική Ορθόδοξη Εκκλησία.