Κουπόνια

Κουπόνια σε πολύτεκνες οικογένειες για ψώνια στη λαϊκή αγορά

Κουπόνια σε πολύτεκνες οικογένειες για ψώνια στη λαϊκή αγορά

Κάθε μία από τις 880 οικογένειες θα πάρει 250 ευρώ