Μαδές

Απόλαυσαν το μπάνιο τους, άφησαν τα σκουπίδια τους δίπλα στο κύμα!

Απόλαυσαν το μπάνιο τους, άφησαν τα σκουπίδια τους δίπλα στο κύμα!

Πρέπει να είμαστε όλοι πιο προσεκτικοί απέναντι στα δώρα της φύσης.