Μανόλης Κοκοσάλης

Οι ηλιόλουστες μέρες μεταξύ περιφερειάρχη και δημάρχου είναι πια παρελθόν!

Οι ηλιόλουστες μέρες μεταξύ περιφερειάρχη και δημάρχου είναι πια παρελθόν!

Η αλλαγή στάσης , η πίεση των χωριανών και το ράγισμα της σχέσης