Μειωμένα Ενοίκια

Μειωμένα ενοίκια: Τελευταία ημέρα υποβολής των δηλώσεων COVID Απριλίου

Μειωμένα ενοίκια: Τελευταία ημέρα υποβολής των δηλώσεων COVID Απριλίου

Οι αποζημιώσεις του Μάιου θα καθοριστούν με βάση τις δηλώσεις COVID του Απριλίου

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ