Μεταφορικό Μέσο

Reuters: Αυτό είναι το μεταφορικό μέσο που θα περιορίσει τη μετάδοση του κορωνοϊού

Reuters: Αυτό είναι το μεταφορικό μέσο που θα περιορίσει τη μετάδοση του κορωνοϊού

Οι χώρες που το υιοθετούν και παροτρύνουν τους πολίτες να το χρησιμοποιήσουν