Μεταφραστής

Μάσκα κατά του κορωνοϊού και μεταφραστής

Μάσκα κατά του κορωνοϊού και μεταφραστής

Η μάσκα συνδέεται με μια εφαρμογή smartphone ή tablet μέσω Bluetooth