Μετοχικό Κεφάλαιο

Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου

Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου

"Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου είναι ενδεχόμενο να οδηγήσει στην αναδιαμόρφωση της μετοχικής σύνθεσης, στην αλλαγή (μετοχικών) ισορροπιών και, εν τέλει, στη διοίκηση της εταιρείας"

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ